ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εσπερινό Γυμνάσιο Ξάνθης

εις μνήμην Κασάπη Κωνσταντίνου

Διευθυντής: Κούλαλης Ηλίας
Διεύθυνση: Δημοκρίτου 27, Τ.Κ. 67100
Τηλέφωνο: 25410 75070
Fax: 25410 75070
Email: mail@gym-esp-xanth.xan.sch.gr
Ιστοσελίδα: https://gym-esp-xanth.xan.sch.gr

https://goo.gl/maps/zBhEnWUGhS5e5oF96