Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα “Καπάκι στο καπάκι”

Το Εσπερινό Γυμνάσιο Ξάνθης ολοκλήρωσε σήμερα Τετάρτη 22 Μαίου 2024 το περιβαλλοντικό πρόγραμμα “Καπάκι στο καπάκι”.

Ήταν αφιερωμένη εις μνήμην του εκλιπόντος διευθυντή κ.Κασάπη που ξεκίνησε το πρόγραμμα και το σχολείο μας συνεχίζει την επιθυμία του.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023 με συλλογή καπακιών από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου.

Σήμερα, τα καπάκια παραδόθηκαν στον σύλλογο ΑΜΕΑ Ξάνθης και έγινε ενημέρωση από την πρόεδρο κ.Κοτσάκη!

Ευχαριστούμε το 15μελες συμβούλιο μαθητών και το σύλλογο διδασκόντων του Εσπερινού Γυμνασίου Ξάνθης. Τέλος, ευχαριστούμε τον σύλλογο ΑΜΕΑ Ξάνθης και την πρόεδρο του κ.Κοτσάκη, για την ενημέρωση και τη συνεργασία.